Maandag, 11 Julie 2016 13:10

Wie is ons

Written by

Die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Eros is 'n dinamiese gemeente in die ooste van Windhoek, Namibië met meer as 1500 belydende lidmate versprei oor verskeie areas van die stad. Ons het 'n vernuwende kultuur met heelparty jong gesinne en 'n sterk kinderbediening.  Alhoewel ons baie moeite doen met ons Sondag-eredienste en dit die hooffokus is, poog ons ook om 'n sterk missionele kultuur te skep om ons lidmate aktief betrokke in die gemeenskap te kry en dienaars van Christus buite die kerkgebou te wees.

Elke jaar behandel ons 'n jaartema, wat in termynreekse en kleiner reekse opgedeel word om sodoende in-diepte te fokus op relevante en hedendaagse temas.  Vanjaar se tema is: "Almal in...Dieper, Nader, Verder...in Alles". Die Bybel dien as basis in ons prediking, ondersteun deur 'n vermengde musiekstyl (orrel en sanggroep), asook kreatiewe hulpmiddels om ons eredienste 'n vars, vernuwende en inspirerende ervaring te maak.

NG-Eros gemeente het tans 4 voltydse leraars, wat vir die visionering, pastoraat, missionele en gesins funksies van die gemeente verantwoordelik is, onder leiding van 'n kerkraad aan die hoof van die struktuur.  In 2015 het ons die eerste NG-gemeente in Suider-Afrika geword om 'n leraar van die VGK (die voormalige sendingkerk vir bruin mense) aan te stel as deel van ons span. Hierdie aanstelling stel ons in staat om 'n wyer gemeenskap te bereik en te bedien en sterker bande met die gemeenskap te kan bou. 

Die leraars word ondersteun deur 'n gemeentebestuurder, assistent, algemene werkers, asook gemeentelede aan die stuur van sommige bedienings. Buiten maandelikse bydraes, maak ons staat op twee groot fondsinsamelingsgeleenthede om die finansies te laat klop: Ons Oesfees-geleentheid in April elke jaar samel fondse in tot voordeel van 'n magdom projekte in die gemeenskap; die Tiendemaand in Oktober se fondse word vir die bedryfsonkostes van die gemeente aangewend.

Ons gemeente is ook die dryfveer agter die oprigting van 'n gemeente op Elisenheim Estate (net noord van Windhoek). Die kapel is ingewy op 20 Mei 2018. Een van ons voltydse leraars, ds Johann Serfontein is tans die brugleraar van die Elisenheim gemeente. 

 

Read 3171 times

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer