NG Kerk Eros Preke

Perikoop : Handl 4:12; Joh 14:6; 1 Tim 2:5 , Kol 3:11

Teks.        : Handl 4:12; Joh 14:6; 1 Tim 2:5 , Kol 3:11

Tema.       : Solus Christus- Jesus alles en in almal, nie Jesus plus nie...Jesus is genoeg vir ons Saligheid....

In die Oertyd het mense die pyl en boog gebruik om te jag mee, en meer spesifiek die boesman bevolking. Vandag doen hulle dit nog, maar heel interresant het dit ook n moderne/fansy jag metode ook geword. Jy kry dus jag plase waar dit so bedryf word. Dit het ook verder ontwikkel as n sport naamlik: boogskut /archery. Kinders doen dit as sport privaat of die skole bied dit aan.

Donderdag, 26 Januarie 2017 18:47

Anders 2017: Miernes vir Christus

Geskryf deur
Perikoop : 1 Kor 12:1-31; Ef 4:15-16 (11-12)
Teks : Ef 4:15-16
Tema : Miernes vir Chrisus...gemeente. (Christus is die Hoof en ons die liggaam / Demokratisering van die kerk).
Hoe lyk die kerk van 1550:
Woensdag, 18 Januarie 2017 07:34

Anders: Reformasie 2017

Geskryf deur
Perikoop : Rom 1:16-17; Ef 2:8-9; 1 Petr 2:5; 1 Tim 2:5; 2 Tim 3;16 
Teks : Rom 1:16-17
Tema :  Kinders van die Reformasie : Anders, Verander, Vir Ander. 
 
Van jaar 500 honderd jaar gelede, 31 Oktober 1517, was die dag wat wereld van godsdiens en politiek dramaties verander het. Daardie dag toe Martin Luther 95 stellinge (Theses) teen die kerkdeur van die kerk in Witteberg gaan vas slaan het, het alles ANDERS (DIFFERENT) geword, het alles VERANDER (CHANGE), en het die kerk n kerk VIR ANDER (FOR OTHERS), vir die mense geword.
Donderdag, 13 Oktober 2016 08:54

Radikale Ritmes: Verootmoediging/ Berou

Geskryf deur

Perikoop        :  2 Kron 7:14; Ps 51:1-17; Dan 9:3-15 ; Jak 4:6; Luk  18:11-13

Teks               : Ps 51:1-17; Dan 9:3-11

Tema              : Verootmoedig-berou : Vraag: Noem drie dinge van die afgelope jaar waarvoor jy regtig jammer is?

“Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God so that at the proper time He may exalt you, casting all your anxieties on Him, because He cares for you.” – 1 Peter 5:6-7

Sondag, 21 Augustus 2016 08:59

Radikale Helde: Deborah

Geskryf deur

Perikoop : Rigters 4: 1-24

Teks : Rigters 4: 1-24

Tema : Debora : ‘n Leier (so na aan God se hart)wat n verskil maak....

Luister gou na die Soet geheime van heuning – Het jy geweet?

Bladsy 1 van 3

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer