Woensdag, 01 Februarie 2017 06:04

Anders: Sola Scriptura - Die Woord is die Lamp

Geskryf deur Ds Johann Serfontein

Lees: 2Tim.3:14-17; Hebr. 4:12; Ps 119:105

Ons begin vandag by die eerste van ons vyf solas waarby ons in hierdie termyn gaan stilstaan, nl. sola scriptura, wat beteken: die Skrif alleen. Die vraag wat die reformatore wou antwoord, was: waar leer jy God ken? Luther was nog meer spesifiek en het gevra: waar leer jy 'n genadige God ken. Hulle antwoord was onomwonde: in die Skrif alleen! Daarom kan jy 'n gereformeerde Kerk dadelik uitken wanneer jy hom binnestap: die kansel, vanwaar die Woord spreek, staan in die sentrum van die liturgiese ruimte. Dit gaan nie oor die belangrikheid van die prediker nie, maar oor die belangrikheid van die boodskap!

1. Een van die kere wat ek saam met 'n groep belydenisklaskinders die Visrivier gaan stap het, het dit laat namiddag begin reën. Na die bui oor was, was dit aand. Pikdonker, want die wolke het verhoed dat ons enige lig kon sien - geen ster, geen maan, niks. Toe gee ek aan die kinders drie opsies waarvan die derde was dat ons die laaste elf kilometer Ai-ais toe kon stap, wat hulle toe natuurlik gekies het. Ek sou toe voor stap met 'n flits, iemand in die middel van die groep moes 'n flits aansit en die laaste persoon in die ry moes ook 'n flits hê. Toe kom een van die meisies na my en sê sy is nagblind. Sy kan gladniks sien nie. Ek sê toe vir haar om reg agter my te loop en waar ek my voet optel, moes sy haar voet neersit. Sy het dit gedoen en ons almal het veilig in Ai-ais aangekom waar ons 'n heerlike ete op die restaurant se stoep geëet het. Ek het hierdie laaste deel van ons stap nie 'n enkele moeilikheid met enigiemand gehad nie. Almal het die nagmars feitlik in stilte gestap. Ek het geweet almal vertrou my om hulle by Ai-ais te kry, want ek het die lig, ek ken die pad en ek stap voor. Is dit nie met Jesus ook so nie? Hy sê tog self dat Hy die lig vir die wêreld is en dat Hy die weg, die waarheid en die lewe is. Daarby het ons besef hoe belangrik dit is om lig op jou pad te hê - veral as dit nagdonker is. Die Bybel sê in Ps 119:105 dat God se Woord vir ons so 'n lig is. Ps 119 was vir die Joodse rabbi's baie belangrik; so belangrik dat elke Joodse seuntjie wat in hulle groep was, dit uit sy kop moes ken. Die hele Psalm vertel hoe kosbaar en waar en reg die Here se woord, sy verordeninge, sy voorskrifte en gebooie is. Vir hulle was dit ononderhandelbaar dat die woord van God hulle lamp en lig was. 

2. Waarom dan die sola?

Die reformatore kon nie saamstem met drie verskillende denkskole t.o.v. waar die mens God kan leer ken nie. Anders as die Panteíste wat geleer het dat God in elke stukkie materie te vind is; 'n grasspriet, 'n boom, 'n rivier of wat ookal, sodat jy God dus letterlik in die natuur kon leer ken, het hulle gesê dat die natuur of skepping wel vir ons baie van God kan leer, want die skepping dra die vingerafdrukke van God, maar God is nie in die materie nie en jy kan uit die natuur alleen niks van Jesus en God se reddingsplan leer nie. Daarom is die Woord van God 'n baie meer omvattende bron vir Godskennis. Daarby het hulle ook die meer charismatiese groepe bestry wat leer dat jy God veral in belewenisse, drome en gesigte leer ken. Die reformatore het gesê dat God wel in die Bybel op baie maniere aan mense verskyn het, maar dat ons huidig baie versigtig met sulke ervarings moet omgaan, omdat die menslike hart so bedrieglik is. Jou eie behoeftes kan so sterk wees dat dit in die vorm van 'n droom na jou kan kom en dan kan jy maklik verkeerdelik dink dat dit van God kom. 'n Ervaring moet ook aan die Skrif getoets word en wanneer dit met die boodskap van die Skrif bots, kan dit nie van God wees nie, want God kan nie in stryd met homself wees nie. Die Skrif alleen bly dus 'n baie meer betroubare bron van waaruit God geken kan word. Hulle het natuurlik ook anders gedink as die Rooms Katolieke Kerk van hulle tyd. Die Katolieke leer dat met Sy uitspraak: "aan jou sal Ek die sleutels van die koninkryk van die hemel gee," het Jesus Sy gesag aan Petrus oorgegee en daarmee saam aan sy opvolgers. Vir hulle is die Pous die verteenwoordiger van Jesus Christus self wat in sy "ex cathedra" uitsprake uit Jesus se mond met die mens praat. Dit beteken dat die uitsprake van die Pous (of beter: magisterium) nie betwyfel kan word nie, want dit was Jesus self wat die uitsprake gemaak het. As jy dus iets wil weet, gaan lees jy die ensiklieke, of omsendskrywes en uitsprake van die Pous (ook die tradisie genoem). Wil jy weet of mense mag skei, lees jy 'n duidelike "nee." Die selfde met aborsie, hertrou, voorbehoeding, huwelike van priesters ens. Selfs oor wat die Bybel leer oor geestelike sake soos genade, skuldvergifnis en redding, kan jy doodgewoon bogenoemde gaan lees. Tot 'n groot mate het jy eintlik nie meer die Bybel nodig nie - die soekwerk en verstaanwerk is klaar vir jou gedoen. Daarom kan 'n mens verstaan waarom dit nie vir die RK Kerk belangrik was dat elkeen 'n Bybel van sy eie moes hê nie, tewyl dit vir Martin Luther 'n absolute prioriteit was. Uiteraard het hierdie leer die reformatore dwars in die krop gesteek, omdat hulle gesê het dat die Pous net maar 'n mens is en sy feilbare verstand moet gebruik om by sy standpunte uit te kom. Juis vanweë sy feilbaarheid kan sy uitsprake dus nie onder alle omstandighede onfeilbaar wees nie. Dit het hulle by die punt uitgebring dat hulle vasgestaan het by die sola scriptura, al sou dit ook beteken dat mense altyd weer na die Skrif toe sou moes teruggaan (semper reformanda) om hul standpunte daaraan te meet. Hulle het besef dat dit 'n baie moeiliker en langer pad is. In die RK Kerk weet jy wat die Kerk se standpunt is. Jy kan daarvan verskil, maar jy weet ten minste wat die standpunt is. By reformatoriese Kerke is dit nie so eenvoudig nie. Natuurlik is daar sake wat absoluut vasstaan, soos bv. dat Jesus die redder van die wêreld is. Maar van baie ander sake is gereformeerdes nie so absoluut seker nie, want hulle aanvaar dat hulle in hul bestudering van die Skrif tog wel menslike foute kon gemaak het. Daarom wil hulle altyd terug na die Skrif. 

3. Vandag.

Vandag se mense is haastig en kan vir niks wag nie. As hulle 'n antwoord soek, gaan google hulle en soek die antwoord op die internet. Voor die tyd van die internet kon mense dalk nog die Bybel beskou het as 'n betroubare bron wat van buite ons dimensies deur God geínspireer is. Vandag is ons egter nie ingestel om 'n pad met God, en daarom, met Sy Woord te loop nie. Dit kos te veel tyd en selfdissipline. Daarom gaan soek ons, sonder dat ons 'n besluit daaroor geneem het, of dit werklik eers besef, lig op twyfelagtige plekke. Ons kan tog immers nie alles wat ons op die internet lees, glo nie, want nie alles is waar nie. Tog moet ons onthou dat God besluit het om deur middel van 'n boek met ons te praat en dat ons die ware lewe mis wanneer ons dit ignoreer. Dit bly steeds en vir alle tye 'n betroubare woord. 

Louis Malherbe het by geleentheid vir sy seun gevra om vir hom 'n huis te bou met sy lego-blokkies. Toe hy die huis vir sy pa bring, was hy verbaas dat dit so 'n klein huisie is. Sy seun se rede was: ek het nie meer blokkies gehad nie. Toe sê Louis: die Here deel vroeg in die môre blokkies uit. As jy 'n besondere huis deur die loop van die dag wil bou, moet jy genoeg blokkies vroeg in die môre uit Sy hand gaan haal.

Mag jy elke dag van die week genoeg blokkies hê om 'n mooi huis te kan bou.

Ds Johann

Read 636 times

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer