Woensdag, 18 Januarie 2017 07:34

Anders: Reformasie 2017

Geskryf deur Ds Zack Pienaar
Perikoop : Rom 1:16-17; Ef 2:8-9; 1 Petr 2:5; 1 Tim 2:5; 2 Tim 3;16 
Teks : Rom 1:16-17
Tema :  Kinders van die Reformasie : Anders, Verander, Vir Ander. 
 
Van jaar 500 honderd jaar gelede, 31 Oktober 1517, was die dag wat wereld van godsdiens en politiek dramaties verander het. Daardie dag toe Martin Luther 95 stellinge (Theses) teen die kerkdeur van die kerk in Witteberg gaan vas slaan het, het alles ANDERS (DIFFERENT) geword, het alles VERANDER (CHANGE), en het die kerk n kerk VIR ANDER (FOR OTHERS), vir die mense geword.
Die kerk van die tyd het dinge op maniere gedoen waarmee Martin Luther, die hervormer , in die lig van die Skrif  nie mee kon saam stem nie. Hy kon nie saam stem daarmee dat oor :
1. Die aflaatstelstel waarvolgens mense kon geld betaal sodat hulle sondes vergewe kon word;
2. Dat priesters die mag het om mense vry te spreek van sonde
3. Dat n mens (Moeder Maria) die tussenganger/middelaar tussen God en mens kan wees nie,
4. Dat die Skrif nie sentraal is nie,nie Woord van n mens nie
5. Dat daar soveel mag aan n persoon (Pous) gegee word
6. Selibaat: Priesters mag nooit trou nie.
Daarvan daan die leuse van die Reformatore: Reformata-Reformanda, wat beteken:
om voortdurend te verander/vernuwe; 
voortdurende proses van vernuwing; 
reformering en hervorming moet wees. 
Kerk is en mag in haar wese nooit stagnant bly en wees nie. Dis in kontras met haar wese. 
Kerk en daarom mense se lewens moet voortdurend vernuwe in die lig van die Skrif. 
Die Reformasie bring groot veranderinge:
Een van die grootste veranderinge was die vertaling van die Bybel van Latyn na Duits in 1522 en na engels in 1526. Gewone mense moes die Bybel lees en verstaan, en hulle lewens daarvolgens inrig. Want in die verlede moes hulle maar net reageer op wat n persoon se. 
Nog n verandering was die sakramente, van werklik bloed en liggaam na tekens van Jesus se lyding.
Die kerk moet demokraties/Christokraties wees, waarvolgens lidmate nie net luister en passief is nie, maar met hulle gawes en talente deel in die lewe van die kerk. Gesag word gedeel.
N Groot verandering was ook dat predikante mag trou, want volgens die ou bedeling mag predikante nie getrou het nie (Luther self trou op 41 n 26 jarige, Katharina Von Bora, hulle het 6 kinders gehad).
Gevolg: Oor dit alles was Martin Luther, die priester, uit die kerk geskop permanent.
Daarom was die belangrikste uitgangspunte (5 Pilare) van die hervorming:
Sola Scriptura – 1 Petr 1:24-25: Gehoorsaamheid aan die Skrif alleen (en nie die pous, priester en kerk nie)
Sola Fide- Rom 3:28: Saligheid deur geloof alleen (nie deur goeie werke nie)
Sola Gratia-Ef 2:8-9: Verlossing uit genade alleen (en nie deur iets wat die mens self kan bereik nie)
Sola Christo-1 Tim 2;5: Jesus alleen is die Middelaar (nie moeder Maria)
Soli Deo Glora-Ef 3:21: Alle eer aan God alleen (nie pous/mens nie)
Hulle almal veg daarvoordat die kerk Anders is, dat dinge moet verander en die kerk vir ander daar moet wees. So Reformata-Reformanda, dis wie ons is as kinders van God, mense wie se lewens nie bly stil staan op een plek nie, maar wat hulle self spiel in die Woord van God en toelaat dat die Woord hulle lewens:
Anders maak
Verander
Dryf om Vir Ander te leef
 
Die vraag is kinders van die Reformasie:
Het jou lewe gaan stagneer
Aan die begin van die nuwe jaar is dit nodig om in die lig van die Skrif te vra:
Wat gaan ek anders doen, anders aanpak?
  In my huis
  My kinders
  Huwelik
  Finansies
  My werk
Wat moet verander in my lewe?
  Denke
  Uitkyk op die lewe (optimisme vs pessimisme)
  Slegte gewoontes
  Gedrag
Wat gaan ek Vir Ander beteken?
  Doen om ander se lewe beter te maak
  Daar wees vir die nood van mede mens (Emosioneel, Geestelik, materieel)
  Betrokkenheid in die gemeenskap
Want n kind van die Reformasie aanvaar nie net dinge soos hulle is nie. Ons kyk voortdurend in die Woord, evalueer ons lewens,pas die Woord toe, leef anders, verander en leef vir ander. Se vir mens langs aan jou: Reformata-Reformanda: Nuwe Mens-dis wie ek is...
Amen !!!
Soli Deo Gloria!!!
Read 572 times

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer