Donderdag, 12 Januarie 2017 18:47

Anders: Vlieg met arendsvlerke

Geskryf deur Dr Fourie van den Berg

Jesaja 40

God sê: Gaan praat my volk moed in. Gaan troos hulle. Praat mooi met die mense van Jerusalem. Sê vir hulle: “Bou ’n pad vir die Here deur die woestyn. Maak vir ons God ’n breë, reguit pad dwarsdeur die veld. Vul die leegtes op. Stoot die berge en die heuwels plat. Maak die draaie reguit. Maak die klipperige grond glad. Dan sal die Here kom. Almal saam sal sien hoe wonderlik die Here is. Die Here het self belowe dat Hy sal kom.” Wat die Here sê, hou vir altyd

 

Iemand sê vir my: “Jy moet ’n boodskap gaan bring.” Ek vra: “Wat moet ek gaan sê?”

“Gaan sê vir hulle dat alle mense eintlik maar soos gras is wat weer doodgaan. Hulle is soos die blomme in die veld. Binne ’n dag is hulle klaar geblom. Wanneer die Here die wind daaroor laat waai, droog die gras uit en die blomme gaan dood. Die mense is ook maar soos die gras. Gras droog uit. Blomme gaan dood. Maar wat die Here sê, hou vir altyd.” Die goeie nuus

Verstaan julle nie en begryp julle dan nie dat die Here vir ewig en altyd God is nie? Hy het die hele wêreld gemaak. Hy word nooit moeg nie. Hy word nooit uitgeput nie. Niemand kan Hom regtig verstaan nie

Selfs jongmanne word moeg en raak afgemat, selfs manne in hulle fleur struikel en val, maar dié wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke - hulle vaar op met vleuels soos die arende;, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en raak nie uitgeput nie. Hy gee die vermoeides krag, Hy versterk dié wat nie meer kan nie. Hy maak dié wat swak geword het, weer sterk.

Fliek – Sully

5 goed passasiers geleer het daai dag

1. hou op uitstel – gras Ps 103 15Die mens, sy lewensduur is soos dié van gras,

soos dié van 'n veldblom wat oopgaan: 16as die woestynwind daaroor waai, is dit weg

en sy plek vir altyd leeg.

2. hou op tyd mors – onbelangrike, onbenullige goed – steel lewe

3. spandeer tyd Nb en regte goed – jou roeping

4. laat gaan – verwyte, verskonings, foute, mislukkings, woede, haat

5. lewe anders – verander – ONS TEMA 2017 – en vir ander – anders prioritete het veranders – vir ander – reformasie 500 – grootse verandering wereld ooit

Kyk na Capt Sully:

Gewone dag – onverwags – krisis – probleem – als verander – wat doen hy? Eerder wat moes hy gedoen het - duisende ure se ervaring gemaak dat hy:

1. kalm bly – stay calm and . . . know – trust - ervaring

2. erken situasie – ware toestand sake – kannie terugdraai - denail

3. vertrou intuisie – hy in cockpit – nie ander – weet daar is ‘n plan

intuisie=God se Gees in jou as gelowige – daarop begin reageer – In Efesiërs 3: 16, 20 sê Paulus dat God ons deur sy Gees krag gee om innerlik sterk te word (ho éso ánthropos). Dis eintlik dubbele krag: Die Gees gee krag sodat ons krag kan kry. Ons moet dit nie vergeet nie: Hoe swak ons ook al is‚ ons het in ons ’n Inwoner wat sterker is as enige mag wat binne of buite ons is. Hy wil ons in staat stel om elke dag oorwinnend te lewe -– krag te gee om te lewe met geloof en hoop en liefde nie deur jou omstandighede nie.

Watter mens in die Bybel word eerste gesê dat hy “toegerus” of “vervul” is met die Gees?

Nie Adam, Noag, Abraham, Josef, Moses, Elia, Daniël, Jona, Paulus, Maria, of ander mense in NT nie... Dit was ‘n man met die Besaleël. >>> Eks 31:2-5

"Kyk, Ek het vir Besaleël uitgekies. Hy is ‘n seun van Uri, seun van Gur uit die stam Juda. Ek het hom toegerus met my Gees sodat hy met vaardigheid, insig en verstand enige werk kan doen: ontwerpe maak en dit in goud, silwer en brons uitwerk, edelstene verwerk en monteer, en houtwerk doen. Hy sal enige werk kan doen. (Exodus 31:2-5)

Dink jou in jy is Besaleël: van jongs af lief om met jou hande te werk. Jy weet nie, maar God het ‘n plan met jou. Dat jy met jou handewerk ‘n seën kan wees vir mense om jou.

Wanneer jy werk, is die vreugde en krag wat jy ervaar in werklikheid die teenwoordigheid van die GEES by jou. God stuur sy Gees om werksplekke te vul en inspireer! God gee die kennis en vaardighede. KREATIWITEIT IS GOD SE GESKENK SY GEES AAN EN IN ONS - En as jy jou werk goed doen VERHEERLIK JY GOD

Werk is nie iets wat jy moet doen om te kan leef nie maar waarvoor jy leef is om jou werk te doen. .. die manier waarop jy God eer – verheerlik - AANBID

3 ingesteldhede teenoor jou werk:

WERK: net geld te verdien om te leef

BEROEP: werk om sukses, erkenning, bevordering te behaal

ROEPING: Gewortel in geloofslewe en verhouding met God.

WERK is vorm van LIEFDE – dit is om waarde toe te voeg - Basaleël het dit ervaar in sy houtwerk, Dawid toe hy op die lier gespeel het, Simson toe hy sy krag gebruik het, Daniel toe hy die regering gelei het, Adam toe hy in die tuin gewerk het, Jesus toe hy skrynwerk gedoen het,

NB MAAK JOU WERK DEEL VAN JOU ROEPING!!! DIS HOEKOM JY HIER IS –– almal se werk een fokus: Jes 40 Sê vir hulle: “Bou ’n pad vir die Here deur die woestyn. Maak vir ons God ’n breë, reguit pad dwarsdeur die veld. Vul die leegtes op. Stoot die berge en die heuwels plat. Maak die draaie reguit. Maak die klipperige grond glad. Dan sal die Here kom – huwelik, huis, kids, vriende – gemeenskap – so challenging – nie boring – comfort will kill you before discomfort +

WEET – ALTYD Birdstrikes – BIRD STRIKES – MENSE TE RED – SULLY - huis (huwelik, kids, familie - Veral na vakansie met familie birdstrikes . . . elke familie issues), werk, finansieel krisisse, probleme, moeilikheid, misverstande, laste, stress wat net te veel raak om te hanteer. Al die dinge wat met ons gebeur en oor ons spoel sonder om te vra daarna.

Dit maak dat jy dalk net nie lus is vir 2017 en net nie kans sien vir nog ‘n jaar . . .

Lei dat “ jonges word moeg ….struikel selfs...” oud en jonk. Die agtergrond met die skryf van hierdie woorde was omdat Israel in ballingskap was en het begin twyfel oor hulle toekoms.

Dan eindig jy met jou lewe in die Hudson – hoe jy in die cockpit van jou lewe gaan reageer op bidstrikes – bepaal of jy lewend gaan land – want as die kaarte van huis inmekaar val/tuimel beteken dit nie dat jy noodwendig ook uitmekaar hoef te val nie

HOE? Oor een woord - wonderlike woord in Jesaja 40:31 “maar” wat se ons moet nie twyfel wat God kan doen, want ek leef bo of “onder” omstandighede.

Die Woord se “Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag”. Die woordjie “wag” beteken nie om agteroor te sit en wag dat God iets sal doen nie, maar om Hom ten volle vir alles te vertrou-geloof en met verwagting- hoop te lewe want By God is alle dinge moontlik. Hy kan enigeiets verander

• Daar kom tye in ons lewe wat ons ook moeg raak en die lewe en die krag in ons op is, en ons nie meer kans sien vir die pad vorentoe nie
• Dit is dan die tyd dat ons eenkant moet gaan , ons self moet gaan afsonder van die lewe, en dan voor God te gaan sit en wag en luister en rus, tot Hy jou jeug weer nuut maak, soos die van die arend.


Leer van die Arend, en word soos die Arend wat bokant die storms vlieg.

Moenie moed opgee nie, wag!

In tye van swakheid, wag!

Die Here herstel die wat op Hom wag!

“Maar die wat op die Here wag….”

Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie.

Ek kan nie op gister se krag of swakhede fokus nie:

“nuwe krag”

wat se nuwe krag?

geloof – hoop + direksie – rigting + hoogte – kreatiwiteit

“om te wat?”

maak pad, vul op, sttot plat, maak reguit, maak plat

hoe?

“maar” verander die hele prentjie

Wie vind baat by dit?

“die wat wag” Die wat Hom vertrou word soos die Arend

Mag ook jy die vreugde smaak van die nuwe krag om op te vaar.

Om bokant jou omstandighede te leef.

Mag ook jy die vreugde smaak van die nuwe krag om op te vaar en te sweef op die strome van die Gees

i. EET ELKE DAG VARS GEESTELIKE VOEDSEL – GELOOF=VERTROUE
ii. GEBUIK DIE STORM EN DIE WINDE VAN DIE LEWE OM ONS OP HOëR HOOGTES TE VOER EN NADER AAN GOD TE BRING – HOOP=VERWAGTING
iii. WEES GETROU OOR ONS GODGEGEWE GRONDGEBIED EN ONS LEEF TERREIN.
iv. SPANDEER TYD REGTE GOED – LIEFDE

v. KOM ONS VLUG NA DIE HERE TOE EERDER AS WG TE VLUG EN TE VEG
vi. KOM ONS BLY GETROU AAN ONS LEWENSMAAT
vii. RAAK STIL VOOR DIE HERE SODAT ONS, ONS JEUG EN JONKHEID EN ONS KRAGTE HERSTEL
viii. OMHELS SY PROSES IN ONS LEWENS WANNEER HY ONS LEER HOER VLIEG

Read 565 times

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer