NG Kerk Eros Preke
Maandag, 31 Julie 2017 13:44

Verande 2017: Godsdiens

Geskryf deur
Wat se beelde kom by jou op as jy aan die woord GODSDIENS dink vanuit ‘n persoonlike belewenis, maar ook vanuit die media – tv, koerant, sos media?
 
Is dit goeie beelde of slegte beelde? Maak godsdiens die wêreld beter of slegter? Orals hoor jy mense sê ons wêreld sal beter plek wees SONDER godsdiens – veral as jy aan sekere vorme van godsdiens dink soos:
Ekstremiste – bomme, terreuraanvalle – oorloë en moorde gedryf deur godsdiens – Isis – fanatici – publieke onthofings, tronkstrawwe breek gods reels, banale strawwe – toordokters, kultusse, belaglike goed soos doom/slange pik – godsdienstige pedofiele/verkragtings/homo, gods leiers bedrog, seksueel – fundamentalisme en wettisisme lei tot selfmoord of veroordeling/verwerping, woede, haat, rassisme, klassisme, ekskluwisme ( slegte . . . ISMES)
Dinsdag, 11 Julie 2017 14:12

Verander 2017: Egskeiding se effe

Geskryf deur

“Once upon a time a good God created the heavens and the earth. But then things got really bad when a woman ate the forbidden fruit, and she gave it to her man and he also ate the forbidden fruit. A curse came (they were cut of from the source of live & love) upon them, and with it came death as they were like a dry barren land without hope.  Over time they got really messed up. And with it, blame came, and polygamy came, and infidelity came, and cruelty came, and abuse came, and everything got really dark as everybody's life was a total mess.

And so they lived under the curse (being cut of from lover and source of life & love) decade after decade, century after century. But then one day the good God send his good Son to earth and He said: "I'm going the break the curse and start a new family now, and everybody gets to be a part of it. Everybody gets to be forgiven and everybody deserves, and will get, another chance of love and being loved in marriage"

But the people killed him for this, as he knew they would. They hung him on a cross, and he died for them. They laid him in a tomb, and three days later, he rose from the grave. This new movement got started and hasn't ended yet. It will one day when he comes back. When the Prince of love and peace comes back and claims his bride and the great wedding supper of the Lamb takes place, and they will live happily ever after. That's our hope. This can be your hope. I hope it is.”

Woensdag, 21 Junie 2017 08:34

Verander 2017: Gesin

Geskryf deur

Gen. 27:34-41; 33:3-17(4)

Teks: Gen. 27:34-41; 33:3-17(4)

Tema: Bou wen gesinne vir Christus

Dinsdag, 13 Junie 2017 11:05

Verander 2017: Huwelik

Written by

Hierdie termyn fokus ons op aspekte in ons gemeenskap wat in ‘n stryd is - en wat die lewe, oorvloedige lewe gesteel, vermoor, vernietig word. Ons gaan soos Luther, wat 99 stellings kerk se deur vasgeslaan het met spykers, elke Sondag ‘n aspek vat en dit teen die deur vasspyker – en weerstand daarteen bied – om dit terug te wen, gesond, heel en lewendig te maak, dit te VERANDER - sodat ons samelewing, huise en werke dit wat Jesus gekom het om te bring - sal kry en ervaar – nl. die lewe – lewe in oorvloed

Ons kyk vanoggend na die Huwelik – en kyk na God se bedoeling daarmee – hoe dit ontwerp is + hoekom dit skeef loop (mense ongelukkig getroud is en daar 120 egskeidings per week op die rol is en 25% van ons hoogeregshof litigasies is egskeiding). Ajy na die statistieke kyk, lyk dit vir my dis nie so maklik om goed en gelukkig tot dood ons skei getroud te wees. Kan jy ‘n leeftyd met dieselfde persoon gelukkig gertroud wees? Ja, jy kan as jy die huwelik reg verstaan.

Sondag, 23 April 2017 08:50

Impak van die kruis op jou lewe

Geskryf deur

Perikoop      : Joh 20:19-31

Teks           : Joh 20:28

Tema          : Niks kan weer dieselfde wees nie, na die kruis

Johannes 20 vertel die verhaal van Jesus se verskyning na Sy opstanding uit die dood. Hy verskyn heel eerste aan Maria Magdalena waar sy buite die graf gestaan en huil het (verse 11-18). Daarna verskyn Jesus aan die dissipels waar hulle in ‘n vertrek sit agter geslote deure, want hulle was bang (19-25), belangrik om op te merk is dat Thomas , wat ook Didimus genoem was, een van die dissipels nie by hulle was nie. Wanneer Thomas wel later by hulle was dan se hulle hom dat Jesus leef en opgestaan het. 

Sy reaksie was as volg:” As ek nie die merke van die spykers in Sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in Sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie”. n Baie sterk reaksie van Thomas, gelaai met baie emosies.

Dan 8 dae daarna terwyl die dissipels weer bymekaar was agter geslote deure en Thomas hierdie keer by was, verskyn Jesus weer aan hulle. Dan nooi Jesus Thomas om te kom doen dit wat hy gese het naamlik: eers as hy, Thomas, sienvoel en ervaardan sal hy glo. 

Bladsy 1 van 52

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer