NG Kerk Eros Bedienings
Elsabe Horn

Elsabe Horn

Sondag, 23 April 2017 09:02

Kleremark

Ons het op gereelde basis 'n Kleremark op Vrydae waartydens ons tweedehandse klere van gemeentelede teen billike pryse aan die gemeenskap beskikbaar stel.

Donderdag, 06 April 2017 22:24

Lydensweek 2017

GROOT LYDENSWEEK 10-16 April 2017

Die 46 dae van lydenstyd loop op na die hoogtepunt van die kerklike jaar, nl. Paasnaweek met sy Goeie Vrydag en Opstandingsondag. Dis veral 'n tyd vir nadenke, verdieping, toewyding en dankbaarheid. In ons deurmekaar wêreld wil ons dit hierdie jaar anders aanpak, in lyn met ons jaartema. Ons wil elke lidmaat en enigiemand anders na hierdie besondere week se program nooi. Dit gaan jou anders na Jesus laat kyk.

Maandag 10 April 18:00
Tema: Jesus, die bevryder.
Ons dink na oor Hebr 9:11-15

Dinsdag 11 April 18:00
Paassangdiens

Woensdag 12 April 18:00
Tema: Jesus, die begin en voleinder van die geloof
Ons dink na oor Hebr.12:1-3

Donderdag 13 April 18:00
Joodse ete en Nagmaal

Goeie Vrydag 14 April 09:00
Erediens. Tema: Jesus, die verbryselde.
Ons dink na oor Jesaja 52:13-53:12

Paassondag 16 April 09:00
Feesdiens. Tema: Jesus, die opgewekte
Ons dink na oor Kolossense 3:1-4

Vrydag, 24 Maart 2017 05:32

Anders: Solus Christus 2

SOLUS CHRISTUS.

Vandag staan ons vir die tweede keer stil by die vierde pilaar van die gereformeerde verstaan van die Evangelie, nl. solus Christus: Christus alleen. Met hierdie stellinginname het die gereformeerdes gesê dat daar net een middellaar tussen God en die mense kan wees, nl Jesus Christus. Vyf honderd jaar gelede was dit glad nie so verstaan nie. Elke groep, van die boere, kinderlose egpare tot die prostitute het hulle eie tussengangers tot God gehad. Jy kon enige tyd van die dag 'n kers voor die ikoon (prent) van jou spesifieke heilige in die katedraal kom aansteek en tot jou (beskerm-)heilige (saint, bv. St. Onesimus vir bediendes, St. Blasius vir dokters, St. Barbara vir begrafnisondernemers, St. Agata vir juweliers, St Margareta vir prostitute ens.) bid om namens jou by God in te tree. Hulle is immers nou reeds in God se teenwoordigheid en omdat hulle soos jy is (was), bid jy tot hulle om vir jou 'n goeie woordjie by God te doen. (Voorvader aanbidding kom in wese op presies diesefde neer.) Die belangrikste van hierdie middellaars in die RK Kerk was natuurlik Maria. Na die voorbeeld van Joh 2 waar Jesus water in wyn verander het, en Maria as tussenganger tussen die kelners en Jesus opgetree het, het hulle geglo dat jy nie direk na Jesus kan gaan nie, maar 'n tussenganger (middellaar) na Jesus moet gebruik. Sy was immers ten volle 'n mens van vlees en bloed en belangrik(!) die moeder van Jesus. Sy kon werklik jou situasie verstaan en het begrip en medelye. Wie beter as sy kan jou saak  voor Jesus lê as jy 'n positiewe antwoord van Jesus wou hê?

Maandag, 20 Maart 2017 16:16

Deel@ng-eros.com

Ons gemeente het op 26 Februarie 2017 'n vergadering gehou om enkele veranderinge/ verwikkelinge en toekomsplanne met die gemeente te deel.  Indien enige iemand navrae hieroor het, stuur 'n epos na Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.. Daar word ook Fokus Groepe beplan om gemeentelede te gee om deel te neem aan die beplanningsproses vir die toekoms.  Hier is 'n oorsig van sake wat bespreek is:

 • Eros Gemeente se visie is Kol 3:11 – Christus is alles en in almal – bewys van ons missionele karakter en dat ons ’n verskil in die gemeenskap wil maak
 • Dit is ook hoekom ons die kerkplantingsproses op Elisenheim verlede jaar met soveel opgewondenheid aangeneem het
 • Ons het gevolglik ’n leraar uit Suid-Afrika aangestel om die proses van stapel te stuur, maar hy is ongelukkig terug na SA aan die begin van die jaar en het hierdie geleentheid nie uitgewerk nie.
 • Gevolglik is ons genoodsaak om die projek nou weer oor te neem.  Aangesien daar vereistes is wat ons noodsaak om ’n gebou op die perseel te he teen einde van die jaar, is dit nou ’n saak van erns!
 • Dr Fourie van den Berg gaan dus van sy gewone administratiewe en oorhoofse funksies by Eros Gemeente moet los om meer tyd en energie by die Elisenheim projek te kan spandeer.  Enige ingenieurs, bouers, kontrakteurs, wat kan hep moet ons asb kontak!
 • Dr Fourie van den Berg preek steeds en doen beplanning by Eros Gemeente soos gewoonlik.
 • Ds Zack Pienaar gaan nou meer verantwoordelikhede binne die gemeente aanvaar en van sy pligte by Imago Dei laat vaar.
 • Ds Johann Serfontein moet op aftrede gaan einde van die jaar, maar ons het reeds besluit om op ’n jaarlikse basis ’n kontrak met hom aan te gaan om met sy pligte voort te gaan vir solank ons nodig vind.
 • Ons gemeentebestuurder, Elsabe Horn, is tans in haar tweede jaar by NETS as Teologiese student en weens die voltydse studie vanjaar, moes sy van haar pligte by die kerk afstand doen.  Karin help intussen uit en hanteer van haar take op ’n vrywillige basis.
Donderdag, 26 Januarie 2017 19:05

Oesfees met Lindie Strydom

Tydens die naweek van 8/9 April 2017, samel NG-Eros Gemeente weer fondse in vir die nood in die gemeenskap.  Hierdie is 'n jaarlikse fondsinsameling waartydens gemeentelede saamstaan om 'n verskil na buite te maak - wat ook aansluit by een van ons jaartemas vanjaar - Vir Ander.  Verlede jaar het ons bykans N$1 miljoen ingesamel vir projekte wat kinders, opvoeding, voedsel, gesondheid en ander sosiale kwessies aanspreek.  Die fondse word hoofsaaklik deur Imago Dei, 'n nie-winsgewende organisasie wat die brug tussen die gemeenskappe van nood en hulp vorm, bestuur.

Vanjaar leef ons weer eens ons missionele hart uit en hoop om 'n verskil in ander se lewens te bring met ons fondse, tyd en hulpbronne. Hierdie naweek word verder ingekleur deur die besoek van Lindie Strydom van Geloof, Hoop en Liefde op Kyknet as gasspreker.  Sy gaan op 8 April vanaf 09:00 - 12:00 die spreker wees by 'n Vroue-geleentheid om vroue juis te inspireer om die Pad na God se Hart te vind en nie net vir jouself te leef nie, maar vir ander.  Hierdie geleentheid kos slegs N$100 pp wat ligte verversings insluit.  Kaartjies is by NG-Eros beskikbaar vanaf 1 Februarie.  Alle dames is welkom!

Lindie gaan ook tydens die erediens van 9 April om 09:00 met ons deel hoe ons meer missioneel kan wees.

Bydraes tot die Oesfees insameling kan van nou af tot en met einde April gemaak word.  Kontak gerus die NG-Eros Kerkkantoor by 226157 of Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

 

 

Woensdag, 11 Januarie 2017 09:53

Fokus Week

Is jy bekommerd oor jou finansies?  Lyk die jaar vorentoe vir jou deurmekaar en vol slaggate?  Voel jy ver weg van die Here af met al die verpligtinge en druk programme?  Ons roep jou om weer jou geroepenheid in Christus te herontdek en jou jaar met rigting en energie aan te pak.  

Fokus Week van 16-19 Januarie 2017 elke aand om 18:00 in die kerkgebou by NG-Eros.

Enige iemand en almal welkom!

Woensdag, 02 November 2016 06:26

Kerskuier

Ons sluit die jaar af met 'n lekker gemeente kuier op 19 November vanaf 09:00 - 13:00 by die kerk.  Sien uit na die volgende gebeure:

* Wit Olifant Tafel met tweedehandse klere & huisitems

* Pannekoek, sosaties, drinkgoed en eetgoed

* Speelruimte vir kinders

* Stalletjies met kersgeskenke en mooi goed

* 5km stap/ draf vanaf die kerk.  Dit begin 08:00 (inskrywings is N$20 pp by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.)

 

Vir meer inligting en besprekings, kontak die kerkkantoor by Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 

Dinsdag, 20 September 2016 19:33

Junior Jeug

Ons Jeugbediening is 'n lewendige aanbieding van Bybellesse, poppekas en kreatiewe uitbeelding elke Sondagoggend tydens die eredienste.

Kinders van 4 jarige ouderdom tot Graad 1:   Kleuterkerk 09:00 in die saal

Gr 2-3:  Kinderkerk 09:00 in die saal

Gr 4-6:  Jnr Cats in die saal 09:15

Vir meer inligting of om betrokke te raak, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.gerus die kerkkantoor.

Woensdag, 14 September 2016 11:38

Vroue

Woensdag, 14 September 2016 11:12

Bedienings

Daar is verskeie maniere waarop u betrokke kan raak in die gemeente en u Christelike identiteit kan uitleef en tot volle reg laat kom.  Ons probeer deur 'n verskeidenheid van aktiwiteite en dienste die behoeftes van ons gemeentelede vervul, maar terselftertyd ook 'n geleentheid vir u om 'n diens te kan lewer.  Indien u by enige van die volgende bedienings betrokke wil raak, Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. asb vir Elsabe Horn by die kerkkantoor. 

 • EVA (Eros Vroue Aksie)
 • Manne-bediening (Mannekampe en sprekers en funksies)
 • Gebedsbediening
 • Gasvryheid (Sondae diensbeurte, verwelkoming by deure, ens)
 • Jeugbediening (Kinderkerk, Junior Jeug, Senior Jeug)
 • Kommunikasie (ontwerp, sosiale media, video, skakeling)
 • Eredienste (klank, visuele media, versiering)
 • Markte (verkoping en dienslewering by Kleremark en ander markte)
 • GPS (Skakeling met gemeentelede in u area)
 • Pastoraal (sterftes, siektes, ondersteuning, hospitale)
 • Spotlight (aanddiens organisasie)
 • Eros Kroon (senior burgers)
Bladsy 1 van 2

Groei

Materiaal vir groei & Bybelstudie

Lees meer

Gemeenskap

Reik uit na die gemeenskap

Lees meer

Koinonia

Interaksie tussen gemeentelede

Lees meer

Kalender

Bly op hoogte van al ons gebeure

Lees meer